ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ไตรมาส 3-4

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ไตรมาส 3-4

วันนี้ 20 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ไตรมาส 3-4 และติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)