ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลังผู้นำ อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา”

พช.ลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลังผู้นำ อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา”

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๔๙ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลังผู้นำ อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา” ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อช. และผู้นำ อช.จังหวัดลพบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร โดยมี นางสาวบุญนำ โตประสิทธิ์ นายกสมาคมประชาอาสาจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำ อช.ดีเด่น จำนวน ๒๒ ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ จุดชมวิวยอดเขาพระยาเดินธง (สถานปฏิบัติธรรมวัดหนองนา) ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)