ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๑

พช.ลพบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและทีมงานนักวิชาการจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๑” โดยออกหน่วยให้บริการในการสาธิตอาชีพ “การทำปลาเค็มแดดเดียว” การประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสานการจัดทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองม่วง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๒ ทุน รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง  โดยนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)