ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๑

พช.ลพบุรี ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๑

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๙น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๑ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินฯ เข้าร่วมพิธี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์มหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)