ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “บ้านดินมดแดง”

พช.ลพบุรี เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “บ้านดินมดแดง”

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “บ้านดินมดแดง” โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงาน ในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมการปั้นดินและการทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร และร้านค้าที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐกว่า ๑๐๐ ร้าน ร่วมจำหน่ายสินค้า โดยเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “บ้านดินมดแดง” ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)