ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต

พช.ลพบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสุเชาว์ วงศ์แสง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางอุดมรัตน์ อมรเทพ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๑๖๐ ราย จาก ๔ จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกรมการพัฒนาชุมชนเลือกพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นจุดดำเนินการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ นโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)