ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: แต่งชุดไทย……“ ช็อป ชิม กิน เที่ยว ถิ่นละโว้ ”

CDD_LOPBURI_News: แต่งชุดไทย……“ ช็อป ชิม กิน เที่ยว ถิ่นละโว้ ”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด (ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก) โดยมีนายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี  นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท นางประทีป ตัณฑะตะนัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และนางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแถลงข่าว  ภายใต้แนวคิด “ช็อป ชิม กิน เที่ยว ถิ่นละโว้” ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -27 มกราคม 2562 ณ เซนทรัล พลาซ่า ระยอง

“พบกับมหกรรมสินค้า otop สุดชิค สินค้าดี otop ดัง อาหารอร่อย ของกลุ่มจังหวัด จัดหนัก จัดเต็ม ที่จะให้ทุกท่านได้ ช็อป ชิม กิน เที่ยว กันให้เต็มอิ่มกับหลากหลายร้านค้า เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม แสดงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง”

(Visited 1 times, 1 visits today)