ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: เริ่มแล้วงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

CDD_LOPBURI_News: เริ่มแล้วงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.  นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยมีท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)