ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: D Day สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

CDD_LOPBURI_News: D Day สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยนายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัด และทีมงาน ดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมชมผลิตภัณฑ์ที่นำมาคัดสรรฯ พร้อมกับพบปะพูดคุย แนะนำ ให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งในปี 2562 นี้ มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรร จำนวน 232 ผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)