ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ระหว่างวันที่ 21- 29 พฤษภาคม 2562

จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ระหว่างวันที่ 21- 29 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://lopburi.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/52/2019/05/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E71.pdf

(Visited 1 times, 1 visits today)