ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปี 2562

CDD_LOPBURI_News: คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปี 2562 (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)