ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ลพบุรี1

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ลพบุรี1

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดประชารัฐจังหวัดลพบุรี” โดยมีนายวินัย พันธุ์อยูุ่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 40 บูท
สำหรับการจัดงาน “ตลาดประชารัฐจังหวัดลพบุรี” กำหนดดำเนินการจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2562
และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2562
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)