ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)