ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/62 ผ่านระบบ Conference

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/62 ผ่านระบบ Conference

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สตรี ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/62 ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวะดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)