ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี ประชุมประจำเดือนเตรียมความพร้อมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี ประชุมประจำเดือนเตรียมความพร้อมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี พช.ลพบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)