ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมศึกษาดูงานการบริการจัดการตำบลอย่างเข้มแข็ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

CDD_LOPBURI_News: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมศึกษาดูงานการบริการจัดการตำบลอย่างเข้มแข็ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ร่วมกับนางอุดมรัตน์ อมรเทพ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางบัณฑิตา หมื่นพรหม พัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ศึกษาการบริการจัดการตำบลอย่างเข้มแข็ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยมี นายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)