ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิศัลย์ อินทามระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวินัย พันธุ์อยู่ อดีตพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมให้ข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่องกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

CDD_LOPBURI_News: วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิศัลย์ อินทามระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวินัย พันธุ์อยู่ อดีตพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมให้ข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่องกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิศัลย์ อินทามระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวินัย พันธุ์อยู่ อดีตพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมให้ข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่องกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)