ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562

ในการนี้ นางอุดมรัตน์ อมรเทพ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

(Visited 1 times, 1 visits today)