ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี รวมน้ำใจสู่กาชาด

พช.ลพบุรี รวมน้ำใจสู่กาชาด

9 มกราคม 2563 นายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบเงินสมทบทุนช่วยกาชาด เป็นเงิน 2,000 บาท  เนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)