ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ณ วัดเมืองใหม่ จ.ลพบุรี

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ณ วัดเมืองใหม่ จ.ลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. นายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี วันนี้ (16 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. นายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยรับฟังบรรยาย “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การคิดดี พูดดี ทำดี” จาก พระครูวรธรรมานุกิจ ณ วัดเมืองใหม่ จ.ลพบุรีโดยรับฟังบรรยาย “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การคิดดี พูดดี ทำดี” จาก พระครูวรธรรมานุกิจ ณ วัดเมืองใหม่ จ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)