ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้วงเดือนผ้ามัดหมี่สู่ตลาดคนพวน ที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้วงเดือนผ้ามัดหมี่สู่ตลาดคนพวน