ข่าวประชาสัมพันธ์

💠ลพบุรี: นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย กันทั้งเมือง งานแผ่นดินพระนารายณ์ 2563💠 พช.ลพบุรี ร่วมประชุมการสมัครเสนอรับรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผ่านระบบ TV Conference

พช.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี