ข่าวประชาสัมพันธ์

@CDD_LOPBURI_News : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

@CDD_LOPBURI_News : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา ถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมิทฃนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พช.ลพบุรี ส่งเสริมกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่งชุดไทยเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรี