ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาสตรีละโว้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดงานมหกรรมเส้นด้าย ลายผ้า ภูมิปัญญาผ้าทอ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9