ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

นางปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลพร้อมด้วยอาสาสมัครผู้ประสานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสิวพร พันธ์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอโคกสำโรง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี

Page 2 of 15912345...102030...Last »