District Community Development Office News

นางสาวชิดชม ป้อมบุบผา รักษาการพัฒนาการอำเภอโคกสำโรงพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรงเข้าสำรวจพื้นที่หมู่ 3 บ้านโคกพรมเพื่อเตรียมสถานที่ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

.นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรงเข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อม”โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดลพบุรี”

Page 1 of 13612345...102030...Last »