Archives: ภาพกิจกรรม

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดย้อนยุค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการ OTOP To The King Narai Reign Fair 33rd 2020 ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

พช.ลพบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1และ รุ่น 2 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน จาก 11 อำเภอ ในระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 7 ก.พ. 63 ณ วัดโคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี