คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2563” ณ โรงเรียนวัดหนองมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้แทน JICA จากราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ ณ อบต.โก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และทดสอบโปรแกรม (D-HOPE Hand-On Program) Armyland ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562