ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2561

นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา 11.00 น. นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2561 เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรีและชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี
cr.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)