ข่าวประชาสัมพันธ์

OTOP ช้อปช่วยชาติ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

OTOP ช้อปช่วยชาติ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

ครม.เห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติกำหนดให้ผู้มีรายได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.61 – 16 ม.ค.62 ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ผู้ใช้สิทธิดังกล่าวสามารถซื้อสินค้าได้ 3 ประเภท คือ

  1. สินค้า OTOP ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะต้องเป็นร้านที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
  2. หนังสือ หรือ e-Book จะครอบคลุมหนังสือที่เป็นตัวเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book แต่จะไม่รวมนิตยสาร และหนังสือพิมพ์
  3. ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน ที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
(Visited 1 times, 1 visits today)