ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี ร่วมรับฟัง TV พช. การประชุมประจำเดือนตุลาคม

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี ร่วมรับฟัง TV พช. การประชุมประจำเดือนตุลาคม

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุมประจำเดือนกรมการพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 10/2562

(Visited 1 times, 1 visits today)