ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี พร้อม MOU “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

พช.ลพบุรี พร้อม MOU “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันนี้ (13 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. นายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
🥁ในการนี้ จ.ลพบุรี กำหนดจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เชิญชวนทุกภาคส่วน กลุ่มองค์กร และหน่วยงานภาคีงานพัฒนาชุมชน ร่วมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันตามโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มองค์กร ในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)