ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วม NECTEC ส่งเสริมการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์ภาคกลาง

พช.ลพบุรี ร่วม NECTEC ส่งเสริมการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์ภาคกลาง

พช.ลพบุรี 🌏 Change for Good สร้างสรรค์ ปันสุขให้ชุมชน 🌏

16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ครุทกรานต์ และนางอาทิตยา แป้นทอง นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรม “Navanurak Story Creators Creators Challenge 2020” ซึ่ง NECTEC เป็นหน่วยดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแข่งขันสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์ภาคกลาง วิถีวัฒนธรรรมลุ่มน้ำป่าสัก “ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง” ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
#ChangeforGood
#cddlopburi
📸 ภาพ/ข่าว: สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)