ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช. ลพบุรี

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช. ลพบุรี

สมาชิก สอ.พช. ลพบุรี ส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563 โดยมีนายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม พัฒนาการอำเภอบ้านหมี่ (ผู้แทนสมาชิก สอ.พช.จังหวัดลพบุรี) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เป็นสมาชิก สอ.พช. เข้าร่วม
ณ ตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา ต.บางพึ่ง อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
กิจกรรมประกอบด้วย
1. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงาน สอ.พช. สู่เป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก” โดยท่านดร.ไพศาล สุขปัญญา อดีตผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน
2. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
3. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
– ปลูกผักสวนครัวและไม้ผล
– การสาธิตการทำถังขยะเปียกรักษ์โลก
– การบำเพ็ญประโยชน์ทำคความสะอาดบริเวณวัด
4.กิจกรรมนันทนาการ พร้อมมอบรางวัล
5. กิจกรรมล่องเรือ/แพ ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำบางขาม
📃: สพจ.ลพบุรี
📸: สพจ.ลพบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)