ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดจวนเตรียมปรับพื้นที่ปลูกผัก แหล่งเรียนรู้สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดจวนเตรียมปรับพื้นที่ปลูกผัก แหล่งเรียนรู้สร้างความมั่นคงทางอาหาร

10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติหารือประชุมร่วมกับ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุทัศน์ หลีกพาล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.บางขันหมาก และทีมงาน เพื่อออกแบบพื้นที่ว่างในจวนฯ เป็นแปลงผักสวนครัวและเป็นแหล่งเรียนรู้ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้

#cddlopburi
#ChangeForGood
📃/📷:สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)