ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล

พช.ลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล

🌏พัฒนา คือ สร้างสรรค์🌏

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ติดตามและตรวจเยี่ยมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี ในการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วันแรก (11 พ.ย. 63)

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมนายปราโมทย์ คำมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนางบัณฑิตา หมื่นพรม พัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรี ให้ข้อมูลในการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

📄สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครงาน จำนวน 196 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

📌สามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ตามพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้สมัคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1-SlMg1HOaFJPBpegzTr-JpkzrEzKafz2?usp=sharing

☎️หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี : 036-421210
2.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม : 036-770135
3.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง : 036-441774
4.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล : 036-462034
5.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง : 036-481474
6.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ : 036-471250
7.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง : 036-497223
8.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระโบสถ์ : 036-439166
9.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกเจริญ : 036-795102
10.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ : 036-793460
11.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง : 036-431724

#cddlopburi
#ChangeForGood
📃/📷:สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)