ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองนา ม.2 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

พช.ลพบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองนา ม.2 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

🌏พัฒนา คือ สร้างสรรค์🌏
พช.ลพบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองนา ม.2 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชนได้พบปะกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับ และนายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง กล่าวสรุปสภาพพื้นที่
ทั้งนี้ นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด มอบให้นางทัศนีย์ ครุทกรานต์ ผู้ช่วย ผอ.สารสนเทศฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม โดยนางสาวพูพิศ ลาวัลย์ พัฒนาการอำเภอพัฒนานิคม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. พิธีมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ทุน
2. จัดตั้งผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนานิคม จำนวนยอดผ้าป่า ทั้งสิ้น 6,410 บาท
3. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5. การสาธิตอาชีพ (การทำหมี่กรอบ) จากหมู่บ้านสัมมาชีพบ้านหลุบเรา หมู่5 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม
6. การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ประกอบการ OTOP อำเภอพัฒนานิคม
#จังหวัดเคลื่อนที่
#CDDLOPBURI
#ChangeForGood
📝📸: สพจ.ลพบุรี/สพอ.พัฒนานิคม

(Visited 1 times, 1 visits today)