ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย และมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

พช.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย และมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

🌏พัฒนา คือ สร้างสรรค์🌏
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบให้นางทัศนีย์ ครุทกรานต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย และมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาที่5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
#CDDLOPBURI
#ChangeForGood
📝📸: สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)