ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อรายงานตัวในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลพบุรี

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อรายงานตัวในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เข้าพบเพื่อรายงานตัวต่อนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมเข้าพบ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

#CDDLOPBURI
#ChangeForGood
#Congratulation
สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)