ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พช.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณวัดชีป่าสิตาราม

ในการนี้นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุร ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

#ChangeForGood
#CDDLOPBURI
📸📒สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)