พช.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าวุ้ง เทศบาลตำบลบางงา ตลอดจนผู้นำชุมชน ลูกเสือ เนตรนารี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง จำนวน 5 ต้น ต้นกล้าไม้มงคล จำนวน 94 ต้น ประกอบด้วย ต้นพะยูง ต้นขนุน ต้นมะขาม ต้นตะเคียนทองต้นกันเกรา ต้นสัก ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโม รวม 99 ต้น และปล่อยปลาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลากระโห้ ปลาสร้อยขาว กุ้งก้ามกาม จำนวน 300,000 ตัว บริเวณแม่น้ำลพบุรี ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

ในการนี้นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางการะเกด พึ่งงาม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทีมข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลพบุรี

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
#CDDLopburi

(Visited 1 times, 1 visits today)