พช.ลพบุรี : ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรี “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ ตำบล   ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทย ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะจัดขึ้น ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดย นางบัณฑิตา หมื่นพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทย ในครั้งนี้ด้วย

📷 รายงานข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

#CDDLopburi

#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)