พช.ลพบุรี : ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.29 น. ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 คณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน กว่า 400 คน ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะจัดขึ้น ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดย นางบัณฑิตา หมื่นพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวเรียวดาว บุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย🙏🏻

✍️📷รายงานข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

#CDDLopburi

#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)