พช.ลพบุรี : ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พช.ลพบุรี : ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป และคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 151 รูป นำโดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมในพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมในพิธี ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึง 24 มกราคม 2566

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี นำโดย นางบัณฑิตา หมื่นพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในครั้งนี้ด้วย

✍️📷 รายงานข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

#CDDLopburi
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)