จังหวัดลพบุรีขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รวมพลัง แก้จนเพื่อคนลพบุรี 100 % “

26 สิงหาคม 2565 /

11:25 น.

 พช.ลพบุรี เข้าร่วมการประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

24 สิงหาคม 2565 /

21:06 น.

 พช.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม 2565 /

21:29 น.

พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลพบุรี สาขา 1 ชั้น 2

11 สิงหาคม 2565 /

20:34 น.

จังหวัดลพบุรี นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ที่เดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพความสำเร็จของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

11 สิงหาคม 2565 /

00:15 น.