ภาพกิจกรรม

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี รับการตรวจราชการจากท่านชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี รับการตรวจราชการจากท่านชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)