บริการของเรา

ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๒

ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๒

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นายชัยวัฒน์  แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯดีเด่นระดับจังหวัด บ้านชอนใหญ่ ม. ๓ ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 

(Visited 1 times, 1 visits today)